top of page
Foto autora_edited.jpg

Kristina Honzírková

I'm part of the SALON exibition

2014 - 2016 Ostravská univerzita, Fakulta umění MgA. v oboru Malba pod vedením doc. Františka Kowolowského 2013 - 2014 Karlova univerzita, Pedagogická fakulta erasmus v oboru Učitelství výtvarné výchovy 2011 - 2014 Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Bc. v oboru Učitelství výtvarného umění 2008 - 2011 Stredná škola scénického výtvarníctva maturita v oboru Malba a dekorační tvorba

ONLINE GALLERY

bottom of page