top of page
Fotografie_edited.jpg

Glorie Grunwaldová

I'm part of the SALON exibition

Glorie Grűnwaldová je studentka prvního ročníku magisterského studia v ateliéru malby na Fakultě umění VUT v Brně. Malířstvím se zabývá již od dětství. Studovala na základní i Střední umělecké škole. V současné době tyto zkušenosti ze školy předává dětem a vyučuje výtvarný kroužek v domě dětí a mládeže. Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě spolu se svým psem, kam chodí za odpočinkem a kde neustále čerpá inspiraci k další tvorbě. Se členy rodiny se věnuje horské turistice, sportu, cestování, kempování, vaření a pečení. Glorie Grűnwaldová is a first-year master´s student in the painting studio at the Faculty of Arts of VUT in Brno. She has been engaged in painting since childhood. She studied at primary and secondary art school. Currently, she is passing on these experiences from school to children and teaches an art class at the children´s and youth center. She prefers to spend her free time in nature together with her dog, where she goes to relax and where she constantly draws inspiration for further creation. She enjoys mountain hiking, sports, traveling, camping, cooking and baking with her family. Link na instagram: @gloriegrunwaldova https://www.instagram.com/gloriegrunwaldova/

ONLINE GALLERY

bottom of page