top of page
IMG_7621.jpg

Kateřina Frgalová

I'm part of the SALON exibition

Obrazy na výstavě salón jsou ze série Ptáci, kteří nezpívají. Čím víc jsem se zaobírala tímto tématem a přemýšlela nad významem slov „umělec umělci vlkem“ tím víc jsem se ztotožňovala s touto problematikou kterou v posledních letech řeší právě Cena Jindřicha Chalupeckého, kdy místo oceňování jednoho vítěze je zvolena skupina oceněných laureátů této ceny. Cituji- „V našich očích není Cena Jindřicha Chalupeckého trofejí jediného laureáta či laureátky, jediného pomyslného vítěze, nýbrž společným oceněním pestré směsice umělkyň a umělců a jejich odlišných uměleckých východisek, jejichž porovnávání nemá smysl. S touto myšlenkou se potom vyvíjela i má tvorba a v hlavě se mi dokola točily slova jako – soutěž, předhánění, soupeření, ale bohužel v kontextu umělecké tvorby, do které by tato slova a pojmy vůbec neměli patřit. Stále jsem se držela symbolu ptáka – straky, zobrazujícího jedinečného umělce a jedince, který si tak lítá po otevřeném poli umění. Líbilo se mi kontrastní zobrazení člověka, umělce a zvířete, které převážně koná jen na základě svých pudů a možná i pouze svých pudů přežití. Kontrast toho, kdy zvíře by se mělo postavit svému pudu a začít bojovat proti jeho skupině, která by mu měla naopak vytvářet podporu. Dostala jsem se tak k tématu HEJNA. Hejno ptáků stejně jako hejno umělců. Druhou stránkou věci, co bylo pro mě důležité zobrazit byla ta stejnost nás umělců. Uvědomění si, že 28.11.1998 2014-2018-Secondary School of Art and Industry in Ústí nad Orlicí, major in graphic design 2018-2021-Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar, major and specialisation Painting, studio of Aleš Ogoun 2021-now-Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar, specialization and specialisation Painting, studio of Vladimír Véla

Online Gallery

bottom of page